Bugun...Türkiye'nin elinde önemli fırsatlar var! Yukarı yönlü çıkış başladı

Türkiye'nin salgını diğer ülkelere göre daha aza hasarla atlatabilecek fırsatlara sahip olduğunu belirten Haber7.com yazarı Dr. Ahmet Yarız, Nisan ayında en kötünün görüldüğü ve dip seviyelerden yukarı yönlü bir çıkışın yaşandığı bir ivme yakalanmış durumda dedi.

facebook-paylas
Tarih: 24-06-2020 10:40

Türkiye'nin elinde önemli fırsatlar var! Yukarı yönlü çıkış başladı

Dr. Ahmet Yarız, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerine etkilerini anlatan önemli bir yazı kaleme aldı. Yarız, Son kırk yılda yaşanan çok sayıda ekonomik ve siyasal krizlerin kazandırdığı dayanıklılık ve tecrübenin ülkemiz için çok önemli fırsatlar oluşturduğu söyledi.

İşte Yarız'ın o yazısı;

Haber7.com’un 29 Nisan 2020 tarihli nüshasında ve “Corona günleri kişisel ve kurumsal ekonomimizi ne kadar etkileyecek” başlıklı yazımız yayınlandığında, salgın dünyada ve ülkemizde etkilerini yoğun  bir şekilde hissettirmekteydi.

Aradan geçen iki aylık süre içerisinde salgının hem dünyada hem de ülkemizde etkileri göreli olarak azaldı. Bireysel, toplumsal ve ekonomik yaşam normale veya moda deyimle yeni normale dönüş sürecinde iken salgında ikinci dalga veya yeni bir salgın söylemleri gündemde yer almaya başladı.

Salgının insan, toplum ve ekonomik hayata etkileri henüz tam olarak ortadan kalkmamış iken ikinci dalga veya yeni bir salgın endişesinin gerçekleşmemesini dileyelim. İlk yazımızda salgına karşı alınacak bireysel, kurumsal ve kamusal tedbirler 3T (Tedbir-Takdir-Tevekkül) ile simgeleştirilmiş idi (1) . Aradan geçen süreçte bu simgelere 3S (Sabır-Sabır-Sabır) ve 3S (Sabrın Sonu Selâmettir) olmak üzere iki grup simge daha ilave ederek yazımıza başlayalım.

Salgının başlangıcından itibaren tüm dünyada ve ülkemizde insan, toplum, sosyal hayat, ticaret, ekonomi vb. alanlarında tarihte görülmedik sınırlamalar, kısıtlamalar ve yasaklamalar konulurken hayatın asgari düzeyde olsa da kesintiye uğramadan devam etmesine yönelik çok sayıda tedbirler alındı. Bu yazımızda; alınan tedbirlerin makro ekonomik göstergelerde ürettiği sonuçlar ve yılın kalan dönemine ilişkin beklentiler ele alınmaktadır.

29 Nisan 2020 tarihli yazımızda salgın sürecini; özellikleri, etkileri, alınacak tedbirleri ve zaman boyutunu dikkate alarak Kısa Vade, Orta Vade ve Uzun Vade olarak üç farklı başlıkta tanımlamıştık. Bu başlıkları 1.Aşama, 2.Aşama ve 3.Aşama şeklinde ifade etmekte mümkündür.

Kısa Vade (1.Aşama): Salgının kontrol altına alındığı anonsu resmi makamlar tarafından yapılmış olmakla birlikte tekrarlama riskine yönelik net bir açıklama henüz ilan edilmediği için ilk yazımızda 0-3 ay aralığında olabileceğini ifade ettiğimiz bu dönemin tamamlandığı ve Orta Vadenin(2.Aşamanın) başında olduğumuz genel kabul görmektedir. Bu dönemin öncelikli ve neredeyse tek hedefi; birey, aile, kurumlar ve ülke olarak kalıcı hasar almadan geçilmesidir. Orta Vade (2. Aşama): Birinci aşamanın tamamlanmasından itibaren 3- 9 ay aralığında bir zaman alabileceğini ifade ettiğimiz bu aşama Mart 2021’e kadar sürebilecektir. Ayrıntılı bir hasar tespit çalışmasının ardından tedavi programı, rehabilitasyon ve restorasyon faaliyetleri bu dönemin en önemli ve öncelikli faaliyetleridir. Uzun Vade (3.Aşama): Toplumsal ve ekonomik faaliyetlerin hızlı bir şekilde Covid-19 öncesi düzeye yaklaştığı dönem olup ne kadar süreceği global politik ve finansal konjonktür ile ülkelerin kendi dinamiklerine göre farklılık gösterebilecektir. Ülkemiz için bu sürenin 2021 sonunu aşabileceği değerlendirilmektedir.

Salgın başlangıcında devletler, temel insanı ihtiyaçların karşılanması, ekonomik hayatın devamı, üretim ve tedarik zincirinde kesinti olmadan 2.Aşama ve 3.Aşamaya salimen geçiş için nakit yardımlar, finansmana (krediye) erişimin kolaylaştırılması ve maliyetinin düşürülmesi ile vergi ertelemeleri gibi bütçe açıklarının artmasına, kamu borç yükününü ağırlaşmasına ve parasal genişlemeye neden olan önlemler almıştır. Alınan önlemlerin ülke ekonomileri üzerinde en hızlı ve en olumsuz etkileri bütçe dengesi ve kamu borçluluk seviyelerinde görülmüş, süreç içinde kamu gelirleri dramatik biçimde azalırken giderler hızlı bir şekilde artmış, doğal olarak bütçe açıkları ve finansman ihtiyacı büyümüştür. Artan açığın finansmanında kamu borçlanmasına ağırlık verilirken bazı gelişmiş ülkelerde merkez bankası kaynakları da kullanılmıştır. Sonuç olarak kamunun borçluluk oranları hızla yükselmiş ve merkez bankalarının bilançoları büyümüştür.

Ülkemiz ile birlikte başta ABD, Avrupa Birliği, gelişmiş ülkeler ile birlikte çok sayıda ülke yukarıda ifade edilen önlemleri içeren çok sayıda ekonomik paket açıklamıştır. Dünya ekonomisine ve finansal sistemine yön veren en etkili kurum FED bu konuda öncülük yapmış, bilançosunu kısa zamanda 4 Trilyon USD’den 10 Trilyon USD’ye büyüteceğini ilan etmiştir. Güncelde bilanço büyüklüğü 7 Trilyon USD’ye ulaşmıştır.

Ülkemizde açıklanan ekonomik paketlerin günceldeki tutarının 250 Milyar TL’yi aştığı ve ürettiği ekonomik gücün çarpan etkisiyle 600 Milyar TL’ye ulaştığı ifade edilmiştir.

Orta Vadeye (2.Aşama) geçişin başlangıcında olduğumuz bugünlerde temel makro ekonomik göstergelerde güncel durum ve yıl sonu beklentileri aşağıda ifade yer almaktadır:

GSYH ve Büyüme: Ekonomide canlılık geçen yılın ikinci yarısından itibaren hızlanmış, GSYH üçüncü çeyrekte % 1 ve dördüncü çeyrekte % 6 büyürken ilk iki çeyrekteki küçülme nedeniyle yılın tamamındaki büyüme % 0,9 olmuştur. Covid-19’un  sosyal ve ekonomik hayata etkileri Mart ayının ortasından itibaren hissedilmeye başlanmış, Nisan ayında en şiddetli seviyeye yükselmiş ve Mayıs ayında göreli olarak azalmıştır. Ekonomide büyüme trendinin yeni yılda devam etmesi, yılın ilk çeyreğinde salgın etkilerinin henüz hissedilmemesi ve 2019 Yılının ilk iki çeyreğindeki düşük baz etkisi nedeniyle 2020’nin ilk çeyreğinde % 4,5 gibi dikkat çekici bir büyüme performansı ortaya çıkmıştır. Yılın ikinci çeyreği sona ererken salgının etkileri azalmaya başlamış ve ekonomik canlanma Nisan ayına göre artmış iken ikinci dalga veya yeni bir salgın tehditleri gündemde sınırlı olsa da yer almaya başlamıştır. Bu faktörler yılın kalan bölümündeki ekonomik büyümeyi aşağı yönlü baskılayabilecektir.  Öte yandan dünyanın gelişmiş ve gelişen ekonomileri için ekonomik beklentiler tarihte görülmemiş düzeyde küçülmeye işret etmektedir. Bu bağlamda uluslararası kurumlar Türkiye ekonomisinin 2020 yılında % - 4 - % 8 gibi oldukça geniş bir aralıkta küçülmeye maruz kalabileceği yönünde değerlendirmeler yayınlamıştır. Uluslararası kurumların bu beklentilerine rağmen, ülkemizin dünyanın diğer ülkelerine göre daha iyi bir büyüme oranı yakalayabileceğini ve sürpriz bir performans gösterebileceğini düşünmekteyiz.

Enflasyon 2018 yılında % 20,3 oranındaki yüksek seviyelerinden hızlı bir gerileme göstermiş ve geçtiğimiz yılı % 11 ile tamamlamıştır. Salgın döneminde yaşanan gelişmelerin etkisiyle enflasyon Mayıs ayında % 1,36 ve yılın ilk beş ayında toplam % 4,57 (geçen yıl aynı dönem % 4,99) olurken yıllık değer ise % 11,39’a yükselmiştir. Döviz fiyatları, gıda ve sağlık fiyatlarındaki artışlar  ilk beş aydaki enflasyonu besleyen gelişmelerdir. Bu yılın Temmuz ve Ekim ayı enflasyon oranları 2020 yılı enflasyonunda belirleyici olacaktır. Zira geçen yılın enflasyon stokunda (Temmuz ayında % 1,36 ve Ekim ayında % 2 olmak üzere) % 4’e yakın ve oldukça yüksek bir oran bulunmaktadır. Yıllık enflasyon hesabında geçen yıla ait yüksek oranların hesaplamadan çıkması ve 2020 yılı Temmuz ve Ekim ayında daha düşük seviyelerde oluşabilecek oranların hesaplamaya girmesi ile enflasyon aşağı yönlü olacaktır. Yıl içinde geçici bir artış gerçekleşse bile azalan trend ile enflasyonun yıl sonunda % 10 civarına gerilemesi beklenmektedir.
2019 yılını % 13 ile tamamlayan işsizlik, oranı en son verinin açıklandığı Mart ayına kadar ılımlı bir seyir izlemiş ve sınırlı bir artışla % 13,2’ye yükselmiştir. Verilerin yayınlama takvimi nedeniyle salgının negatif etkileri henüz işsizlik oranlarına yansımamıştır. Ancak GSYH ve Büyüme bölümünde ifade edilen gelişmelerin işsizliği doğrudan etkileyeceği dikkate alındığında işsizliğin Nisandan itibaren yükselişe geçmesi kaçınılmazdır. Öte yandan salgın döneminde istihdama yönelik düzenleme ve sınırlamaların işsizlik oranlarını aşağıya çekebilme ihtimali göz ardı edilmemeli ve salgın döneminde diğer ülkelerde görülen yüksek oranlı sıçramalar beklenmemelidir. Yıl içinde daha yüksek oranlara ulaşmakla birlikte yıl sonunun % 14 - % 16 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi: Geçtiğimiz yıl; Dış Ticaret Dengesi -29 Milyar USD, İhracatın ithalatı karşılama oranı %86,  Cari İşlemler Dengesi (Uzun yıllar sonra ilk kez)  + 8 Milyar USD  ve Cari İşlemler Dengesi/GSYH % +1,1 ile tamamlanmıştır.  Geçen yılın devamı olarak 2020 ilk çeyrek büyüme açısından yukarı yönlü bir performans gösterirken dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesinde ise aşağı yönlü etkiler üretti. Ocak-Nisan 2020 döneminde dış ticaret açığı - 17,5 Milyar USD (geçen yıl aynı dönem 8,7 Milyar USD) ve ihracatın ithalatı karşılama oranı % 75 (geçen yıl aynı dönem % 87), Cari İşlemler Dengesi -12,8 Milyar USD (geçen yıl 0,9 Milyar USD) olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışından sermaye girişlerinin azalması nedeniyle açığın finansmanında ağırlıklı olarak rezervler kullanılmıştır. 2020 sonu için öngörüde bulunmanın zorluklarına rağmen tahminlerimiz aşağıdaki şekildedir: İhracat 160 Milyar USD, İthalat 200 Milyar USD, Dış Ticaret Dengesi  -40 Milyar USD, Cari İşlemler Dengesi -30 Milyar USD ve Cari İşlemler Dengesi/GSYH %  -4.

Bütçe Dengesi: 2018 yılında -49 Milyar TL ve geçen yıl -73 Milyar TL olarak gerçekleşen bütçe dengesi 2020 yılında ise -139 Milyar TL olarak hedeflenmiştir. Bütçe dengesi salgın etkilerinin hissedilmeye başlandığı Mart ayında  -44 Milyar TL ve Nisan ayında -43 Milyar TL  olmak üzere iki ayda -87 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Mayıs ayında toparlanma etkileriyle bütçe dengesi -17 Milyar TL’ye gerilerken Ocak-Mayıs dönemi için -90 Milyar TL’ye ulaşmıştır (Geçen yıl -66 Milyar TL).  Ekonomik ve siyasal konjonktürde olağanüstü bir gelişmeme olmaması, ilk yarıya göre ekonomik canlılığın artması ve ikinci dalga ihtimalinin azalmasına bağlı olarak  bütçe dengesinin   +/- % 10 sapma ile -180 Milyar TL civarında ve Bütçe Dengesi/GSYH’nın ise % -5 civarında (geçen yıl % -2,9) oluşabileceği tahmin edilmektedir.

Kamu Borçluluk Seviyesi: 2019 verilerine göre Kamu Brüt Borç Stoku (KBBS) 1,5 Trilyon TL ve KBBS/GSYH oranı % 34 seviyesindedir. Bu oran bir çok gelişmiş ülke ve aynı kategoride yer aldığımız ülkelere göre oldukça düşüktür. Salgın sürecinde bütçe açıkları ve açıklanan ekonomik paketlerin finansmanı için borçlanmaya ağırlık verilmesi ile KBBS yükselmektedir. Ancak bu artışlar ile 2020 sonunda KBBS 2 Trilyon TL’ye ve KBBS/GSYH % 42  civarında bir orana yükselse dahi gelişmiş ülkeler ve aynı ekonomik gruptaki ülkelerin Covid-19 öncesindeki oranlarına göre çok daha düşük bir düzeydedir.

Diğer: Ekonomik aktiviteyi ölçmek amacıyla kullanılan çok sayıda gösterge (kapasite kullanım oranı, bankacılık sektörü kredi düzeyi, karşılıksız çek ve protestolu senetlerin oranı, konut ve otomotiv satışları, satın alma yöneticileri endeksi vb.)  Nisan ayında toparlanmanın başladığına işaret etmektedir.

Sonuç olarak Covid-19 sürecinin Orta Vadenin (2.Aşamanın) başlangıcında olduğumuz bugünlerde Nisan ayında en kötünün görüldüğü ve dip seviyelerden yukarı yönlü bir çıkışın yaşandığı bir ivme yakalanmış durumdadır. 

Bu gelişmelere ilave olarak; salgının global üretim ve tedarik zinciri ve alışkanlıklarında köklü değişimlere neden olabilmesi ihtimali, ülkemizin üretim gücü ve kapasitesi ile Avrupa pazarına yakınlık avantajı, genç nüfusumuz, iç talep potansiyeli, son kırk yılda yaşanan çok sayıda ekonomik ve siyasal krizlerin kazandırdığı dayanıklılık ve tecrübenin ülkemiz için çok önemli fırsatlar oluşturduğu düşülmektedir. Bütün bu hususları birlikte değerlendirildiğinde ülkemiz salgını diğer ülkelere göre daha aza hasarla atlatabilecek ve gelecekte önemli fırsatları yakalayabilecektir.Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 30 18 3 9 57 27 63 +30
2 Trabzonspor 30 17 3 10 68 33 61 +35
3 Sivasspor 30 15 6 9 50 33 54 +17
4 Galatasaray 30 14 6 10 49 29 52 +20
5 Beşiktaş 30 15 10 5 50 38 50 +12
6 Fenerbahçe 30 14 9 7 53 40 49 +13
7 Alanyaspor 30 13 8 9 53 33 48 +20
8 Göztepe 30 10 12 8 37 40 38 -3
9 Gaziantep FK 30 9 10 11 42 46 38 -4
10 Antalyaspor 30 9 11 10 35 48 37 -13
11 Kasımpaşa 30 10 14 6 44 51 36 -7
12 Gençlerbirliği 30 8 14 8 35 49 32 -14
13 Denizlispor 30 8 14 8 29 43 32 -14
14 Kayserispor 30 8 15 7 36 65 31 -29
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 30 -15
16 Yeni Malatyaspor 30 7 15 8 43 46 29 -3
17 Çaykur Rizespor 30 8 17 5 31 50 29 -19
18 MKE Ankaragücü 30 5 15 10 27 53 25 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 32 17 6 9 43 26 60 +17
2 BB Erzurumspor 32 16 8 8 37 25 56 +12
3 Adana Demirspor 32 15 7 10 65 41 55 +24
4 Bursaspor 32 17 8 7 46 36 55 +10
5 Akhisarspor 32 15 8 9 42 35 54 +7
6 Fatih Karagümrük 32 14 7 11 50 36 53 +14
7 Altay 32 13 7 12 46 35 51 +11
8 Ümraniyespor 32 12 12 8 45 44 44 +1
9 Keçiörengücü 32 11 10 11 26 25 44 +1
10 Giresunspor 32 12 12 8 37 42 44 -5
11 Menemenspor 32 11 12 9 39 43 42 -4
12 İstanbulspor 32 8 11 13 44 40 37 +4
13 Balıkesirspor 32 8 13 11 31 44 35 -13
14 Altınordu 32 7 13 12 33 42 33 -9
15 Boluspor 32 5 12 15 27 40 30 -13
16 Osmanlıspor FK 32 7 16 9 37 52 27 -15
17 Adanaspor 32 3 17 12 29 50 21 -21
18 Eskişehirspor 32 7 19 6 34 55 12 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/07/2020 Gençlerbirliği vs Fenerbahçe
 07/07/2020 Başakşehir FK vs Denizlispor
 08/07/2020 Sivasspor vs Yeni Malatyaspor
 08/07/2020 Trabzonspor vs Antalyaspor
 08/07/2020 Alanyaspor vs Galatasaray
 08/07/2020 Göztepe vs MKE Ankaragücü
 09/07/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 09/07/2020 Beşiktaş vs Kasımpaşa
 09/07/2020 Gaziantep FK vs Konyaspor
 09/07/2020 Gaziantep FK - Konyaspor Konyaspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Gaziantep FK yenilmez
 12/07/2020 MKE Ankaragücü - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  MKE Ankaragücü yenilmez
 12/07/2020 Denizlispor - Trabzonspor Trabzonspor ligdeki son 15 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 13/07/2020 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Kasımpaşa ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Kasımpaşa yenilmez
 13/07/2020 Kayserispor - Gaziantep FK Kayserispor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kayserispor yenilmez
 13/07/2020 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
 13/07/2020 Konyaspor - Başakşehir FK Başakşehir FK ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Başakşehir FK yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/07/2020 Balıkesirspor vs Eskişehirspor
 12/07/2020 Adanaspor vs Hatayspor
 12/07/2020 Altay vs BB Erzurumspor
 12/07/2020 Altınordu vs Giresunspor
 12/07/2020 Boluspor vs Akhisarspor
 12/07/2020 Bursaspor vs Menemenspor
 12/07/2020 İstanbulspor vs Osmanlıspor FK
 12/07/2020 Keçiörengücü vs Fatih Karagümrük
 12/07/2020 Ümraniyespor vs Adana Demirspor
 12/07/2020 Keçiörengücü - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligdeki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 12/07/2020 İstanbulspor - Osmanlıspor FK Osmanlıspor FK ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/04/2020 Kastamonuspor 0 - 0 Elazığspor
 19/04/2020 Elazığspor 0 - 0 Eyüpspor
 12/04/2020 Van Spor 0 - 0 Elazığspor
 05/04/2020 Elazığspor 0 - 0 Etimesgut Belediyespor
 29/03/2020 Sivas Belediyespor 0 - 0 Elazığspor
 22/03/2020 Elazığspor 0 - 0 Ankara Demirspor
 18/03/2020 Van Spor 2 - 1 Ergene Velimeşe
 15/03/2020 Bodrumspor 0 - 1 Bandırmaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor 0 - 1 Niğde Anadolu FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Artvin Hopaspor 0 - 1 Sultanbeyli Bld.
 18/03/2020 Yomraspor 1 - 0 Serik Belediyespor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor 1 - 0 Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor 0 - 4 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor 0 - 0 Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. 2 - 2 Silivrispor
 15/03/2020 Çatalcaspor 1 - 1 24Erzincanspor
 15/03/2020 Tokatspor 1 - 2 1928 Bucaspor
 15/03/2020 Artvin Hopaspor 2 - 1 Çankaya FK
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI